disclaimer

VZW Allegro Dance Company

Allegro DC hecht belang aan uw privacy. Hieronder vindt u een uiteenzetting van welke gegevens wij verzamelen, hoe wij ze gebruiken en wat uw rechten zijn.

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Wie zijn wij?

VZW Allegro Dance Company
Berkenhof 1
9050 Gentbrugge
Ondernemingsnr: 0806.842.139
info@allegrodc.be

Welke gegevens verzamelen we van u en hoe gebruiken we ze?

Contactinformatie

Wanneer u zichzelf of uw kind inschrijft voor een dansles, slaan we uw voornaam, naam, e-mailadres, adres, telefoonnummer en geboortedatum op. Indien een lid minderjarig is, dient de toestemming door een meerderjarige gegeven te worden, in dit geval een ouder of verzorger. De gegevens die we verzamelen, hebben we nodig om u of uw kind goed in te delen in een les, een verzekering te kunnen afsluiten voor lichamelijke ongevallen, u te contacteren indien nodig bij leswijzigingen of dringende meldingen en de nieuwsbrief te kunnen versturen. De gegevens worden veilig opgeslagen en worden enkel gebruikt in het kader van bovenstaande zaken.

Alle gegevens die wij verzamelen slaan wij op in een eigen database die beveiligd is.

U kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van uw gegevens. Daartoe kan u zich richten tot VZW Allegro Dance Company, Berkenhof 1, 9050 Gentbrugge of via mail naar info@allegrodc.be

Met wie delen wij uw data?

Allegro Dance company deelt uw gegevens met een extern bedrijf waarmee een samenwerking geldt voor de verzekering van de leden. Zij verwerken de gegevens enkel om onze leden te kunnen verzekeren. Zij ontvangen naam, voornaam, geboortedatum, adres, en telefoonnummer. Zij hebben geen toestemming uw gegevens te gebruiken voor marketing doeleinden. Wij staan overige bedrijven niet toe gegevens te verzamelen waardoor u persoonlijk identificeerbaar bent, tenzij dit noodzakelijk is om u te voorzien van een dienst die u heeft aangevraagd.

Wat is de bewaartermijn van uw gegevens?

Allegro Dance company bewaart uw persoonsgegevens tot 3 jaar nadat u zich uitschreef als lid en/of tot 3 jaar na het verzenden van een contactformulier.

Welke rechten heeft u?​

Indien u zich wilt beroepen op een van deze rechten, gelieve contact op te nemen via info@allegrodc.be. We proberen uw aanvraag binnen 30 dagen te verwerken.

 • Recht op inzage in de gegevens:
  U beschikt over het recht om een kopie aan te vragen van alle gegevens die we over u beschikken.
 • Recht op correctie van gegevens:
  Indien er onjuiste of onvolledige gegevens zijn, heeft u het recht deze te laten wijzigen.
 • Recht om vergeten te worden:
  U heeft het recht om uw gegevens te laten verwijderen uit onze database.
 • Recht op bezwaar tegen de verwerking:
  Elk lid of elke bezoeker waarvan er persoonsgegevens verzameld worden, heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van die gegevens of de toestemming in te trekken.
 • Recht op beperken van de verwerking:
  U beschikt over het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens (tijdelijk) stop te zetten.
 • Recht om klacht in te dienen:
  Indien u van mening bent dat wij uw gegevens onrechtmatig verwerkt hebben, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Privacycommissie.

Wijzigingen aan het privacy beleid

Allegro DC heeft het recht deze privacy verklaring te wijzigen indien dat nodig zou zijn. Laatst aangepast op 16/05/2018

 

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan ALLEGRO DC of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

ALLEGRO DC levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal naam onderneming de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

ALLEGRO DC kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Naam onderneming geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

ALLEGRO DC kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

ALLEGRO DC verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Gent bevoegd.

ommission.be).

Het gebruik van “cookies”.

 Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Voorbeeld: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bijvoorbeeld een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bijvoorbeeld cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.)

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Google analytics 

 Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.